Aktuality

20.3. přednáška ŽIDOVSKÉ VELIKONOCE Suterén Husova sboru v 18.00
Jiří Plhák

22.3. EKUMENICKÁ POSTNÍ BOHOSLUŽBA SLOVA Sál BJB v 17.30

23.3. FILMOVÝ K LUB v suterénu Husova sboru ve 20.00 Dokument Víta Klusáka Svět podle Daliborka

28.3. BIBLICKÉ ČTENÍ PRO DĚTI OD 17.30 na faře

O Bohu neříkáme tolik, kolik je třeba, ale kolik je člověk schopen pochopit a kolik může naše slabost snést. Nevysvětlujeme, co je Bůh, ale protože toho o něm s přesností mnoho nevíme, pokorně vyznáváme, že ho neznáme dokonale. I vyznání naší nedokonalosti je velkým poznáním Boha.

Svatý Cyril Jeruzalémský

"Nebát se újmy, v tom je síla. Nepotvrzovat si svou životní hodnotu životním úspěchem, v tom je životní skromnost i hrdost. Nepřehlížeti měřítka, co je velké a malé, vážné a nepodstatné, v tom je životní pohled. Neomýliti se v těchto věcech, v tom je životní přímost. Na mně nezáleží. Záleží na tom, co bych měl jako člověk bráti vážně. Nezáleží na tom, jestli jsem to někam přivedl. Záleží na pravdách; ty trvají, i když jsem selhal. Nejsem z těch, kteří chtějí učiti životu, ale nedám si vzíti, abych o něm nepřemýšlel. Všechno mi praví, že život je třaba bráti vážně. Rozhodně není jen výhodnou příležitostí pro žádostivce a jeho zisky nejsou výhradně na straně aktiv."

Josef Čapek, Psáno do mraků

PŘEDNÁŠKA O ŽIDOVSKÝCH VELIKONOCÍCH
20.3. V SUTERÉNU HUSOVA SBORU V 18.00

EKUMENICKÁ POSTNÍ BOHOSLUŽBA SLOVA
22.3. V 17.30 V SÁLE BJB VE VYSOKÉM MÝTĚ

FILMOVÝ KLUB V SUTERÉNU HUSOVA SBORU
DOKUMENT VÍTA KLUSÁKA / SVĚT PODLE DALIBORKA
VE 20.00 V SUTERÉNU HUSOVA SBORU

VÍKENDOVÉ SETKÁNÍ MUŽŮ
13. -15.4. 2018 / FARA KNÍŘOV

BIBLICKÉ ČTENÍ PRO DĚTI ZIMA A JARO 2018
V TERMÍNECH: 31.1.; 14.2.; 28.2.; 14.3.; 28.3.;
11.4.; 25.4.; 9.5.; 23.5.

REKONSTRUKCE SUTERÉNU HUSOVA SBORU

SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ SE USKUTEČNILO

15. ČERVNA 2016.


2013  ©  CČSH Vysoké Mýto
od NcQ